Unna Saiva – offerplats och samiskt kulturarv

Plundring av offerplatsen ogillades av de äldre

14 maj 2020

Offerplatsen i Unna Saiva hade plundrats innan arkeologen Gustaf Hallström kom till platsen 1915. Men det hade inte gjorts systematiskt, bara som sällsynta tilltag, skriver Hallström i en dokumentation från 1932. Han skriver att dessa tilltag betraktades med ogillande av den äldre befolkningen. Trots det drogs sig inte Hallström för att gräva upp och forsla bort över 600 föremål från platsen.

/unna-saiva-foremal-1915-2.jpg

Läs Gustaf Hallströms dokument från 1932 här.

 

Stenblock, intill hvilka offergåfvorna hopats

28 april 2020

/unna-saiva-gustaf-hallstrom-illustration-av-stora-stenen-.jpg

Offerplatsen vid Unna Saiva var endast lokalt känd då arkeologen Gustaf Hallström besökte platsen 1915 och gjorde en utgrävning. I en redovisning nio år senare skriver han: "Vid själva vattenbrynet ligga två stora stenblock, intill hvilka offergåfvorna hopats. /.../ I närheten till offerplatsen finnes en offerkälla samt en myr, Heligmyren, som af den här ursprungligen lapska befolkningen tros hysa en offerplats. Ännu en dylik finnes på Passivare i norr. F.ö. nämnas flera punkter vid såväl Lill- som Stor-’Sajvis’ såsom eventuella offerplatser och själva sjöarnas vatten anses ännu i dag såsom särskildt bra att tvätta sår med”.

Läs Gustaf Hallströms redovisning från 1924 här.

 

Vägvisaren - en skogssame från Suobbat

13 april 2020

Arkeologen Gustaf Hallström nämner en ”lapp” som vägvisare till offerplatsen Unna Saiva i ett brev till riksantikvarien Bernhard Salin den 9 augusti 1915. Vägvisaren var den 44-årige skogssamen och hemmansägaren Paulus Nilsson Granberg från Suobbat. Det visar dokument som finns bevarade på Forskningsarkivet på Umeå Universitet.

Läs mer om Paulus Nilsson Granberg från Suobbat. 

 

Kulturchef i Gällivare positiv till återförande

4 mars 2020

Kerstin Andersson, bördig från Lillsaivis, vill att riksdagens kulturutskott ska påbörja processen för återföring av samiska föremål tagna från offerplatsen vid Unna Saiva.

”Vi ser verkligen fram emot att de här föremålen kommer hem till Sápmi. Jag kommer personligen göra allt i min makt för att det ska ske och att vi ska förvara och kunna dela med oss av denna skatt till allmänheten”, säger Anette Winblad, kulturchef i Gällivare kommun, till Norrländskan (NSD) och Norbottens-Kuriren den 4 mars.

Artikeln är tyvärr endast tillgänglig för prenumeranter.

 

Offergåvorna från Unna Saiva

26 februari 2020

Sameradion och SVT Sápmi följde med Kerstin Andersson från Lillsaivis, eller Unna Saiva som sjön och byn hette förr, för att titta på en del av fynden från den samiska offerplatsen.

Föremålen är mer än 1000 år gamla och förvaras sedan 1915 på Historiska museet i Stockholm, vanligtvis nedpackade i ett förråd. I sommar kommer ett 40-tal föremålen visas på en ny utställning.

Se inslaget på SVT Sápmi.

 

Ättlingar vill föra tillbaka offergåvor

25 februari 2020

Den 25 februari uppmärksammade Sameradion önskemålet om att de samiska offergåvorna från Unna Saiva ska återföras från Historiska museet i Stockholm till Sápmi.

Initiativtagaren Kerstin Andersson intervjuades. Hon menar att det är viktigt att de samiska kulturföremålen flyttas från Historiska museets källare och får en värdigare placering hemma i Sápmi.

Elisabet Regner, enhetschef för arkeologiska samlingar på Historiska museet, säger att urfolk är en väldigt viktig faktor när man gör etiska överväganden kring återlämnande av föremål.

Lyssna på inslaget på Sameradion.

 

Nytt stöd för museer i återlämnandeärenden

20 februari 2020

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att ta fram en vägledning för identifiering och repatriering eller restitution av föremål i museernas samlingar där det kan finnas särskilda etiska skäl för återlämnande. Uppdraget har genomförts i samråd med de centrala museerna och Sametinget. Nu har vägledningarna presenterats.

Läs mer om vägledning för återlämnade på NYHETER.